Rozbudowa Galerii Podkowa 2018
01.01.2018 10:00 - 31.12.2018 20:00

Rozbudowa Galerii Podkowa rozpocznie się od strony wschodniej, wzdłuż drogi 719, z zachowaniem istniejących gabarytów wysokościowych oraz głównych podziałów elewacji. W trakcie rozbudowy obecnie otwarta dla klientów część Galerii będzie funkcjonować normalnie. Część dobudowana będzie przyłączona do Galerii po zakończeniu budowy.

Rozbudowa Galerii ma dotyczyć przede wszystkim powiększenia strefy parkingowej wzdłuż drogi dojazdowej od południa oraz na dachu projektowanego budynku. Inwestycja obejmie swoim zasięgiem także wykonanie odcinka ścieżki rowerowej  przy terenie Galerii.

Powierzchnia zabudowy po zakończeniu inwestycji ma wynosić 10 760 m – w tym powierzchnia istniejąca to 5 495 m2  i powierzchnia projektowana 5 265 m

Po zakończeniu budowy powstanie 209 nowych miejsc parkingowych (w tym  38 miejsc przed galerią i 171 miejsc na dachu Galerii). Łączna liczba miejsc z już istniejącymi będzie wynosić wówczas 410.